• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Retourneren & Garantie

Spijt van je aankoop? Geen probleem bij Doctor Biggles. Bij ons staan kwaliteit, garantie en service hoog op het lijstje. Je hebt een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, die ingaat op de dag van ontvangst van het product. Je hebt vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.

Doctor Biggles vergoedt alle betalingen van je, inclusief eventuele leveringskosten die door Doctor Biggles in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop jij Doctor Biggles de herroeping meldt. Tenzij Doctor Biggles aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot je aantoont dat je het product hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Doctor Biggles gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat jij hebt gebruikt, tenzij je instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor jou.

Je ontvangt je geld, inclusief de verzendkosten, terug. De kosten voor de retourverzending zijn voor eigen rekening. Als je je producten retour wilt zenden, vul dan bijgevoegd retourformulier in en volg de aanwijzingen.

Algemene Voorwaarden m.b.t. het retourneren van producten

Herroepingsrecht

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan het bedrijf retourneren, conform de door het bedrijf verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Voor diervoer geldt dat alleen onaangebroken voerverpakkingen kunnen worden geretourneerd. Gebruik het retourformulier in het geval je producten wilt retourneren.

Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal het bedrijf dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het bedrijf kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor de volgende producten:

a. die door het bedrijf tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop het bedrijf geen invloed heeft.

Garantie

Doctor Biggles besteedt grote aandacht aan haar producten en doet haar best om deze in topconditie bij je te bezorgen. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurd waardoor je aanspraak kunt maken op garantie. Als producten met duidelijke schade door het transport geleverd worden, dan moet je de gebreken zo snel mogelijk bij de transporteur doorgeven en onmiddellijk contact opnemen met Doctor Biggles.

Je helpt Doctor Biggles hiermee om aanspraken tegenover het transportbedrijf of de transportverzekering hard te kunnen maken.

Wettelijk gezien ben je verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij Doctor Biggles hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor vervanging.